Tradične sú od roku 2006 v novembri, pri príležitosti Handlovských katarínskych dní, ocenení Handlovčania, ktorí významne prispeli k rozvoju mesta a šíria dobré meno Handlovej doma i v zahraničí. Do roku 2016 bolo spolu udelených 132 verejných uznaní mestom vo všetkých štyroch kategóriách v zmysle štatútu mesta Handlová. Sv. Katarína Alexandrijská je patrónkou mesta, ktorú majú Handlovčania aj vo svojom erbe a je zaužívaným zvykom, že ocenenia sú udeľované za významné (Čestné občianstvo, Ceny mesta, Ceny primátora mesta, odmeny).

Na slávnostnom rokovaní mestského zastupiteľstva v Handlovej 24.11.2017 primátor mesta odovzdával ocenenie mesta jednotlivcom a kolektívom. Oceňovanie je súčasťou tradičných Handlovských katarínskych dní. Za rozvoj mesta v Handlovej udelil primátor spolu osem ocenení.

 

Cenu primátora mesta Handlová 2017 si prevzali aj zástupcovia našej Detská organizácia Fénix, o.z., Územná organizácia pri ZŠ Morovnianska cesta Handlová za reprezentáciu mesta a získanie 2. miesta v etapovej hre „Miesto, kde žijem“.

 

 

– Mária Maňáková ml.

 

Ocenenie spomína aj RTV Prievidza https://www.youtube.com/watch?v=RiudsAflslc