DO Fénix Snina sa dlhodobo venuje udržiavaniu ľudových remesiel v našom regióne. V sobotu, 9. decembra 2017, pripravilo podujatie pod názvom „Filcovanie“, ktoré sa konalo v priestoroch Turistickej ubytovne Jurčišin, v obci Ladomírov.  Bol to už druhý fénixácky remeselný workshop so zameraním na spracovanie ovčej vlny, tentokrát filcovaním.  Aktivita bola spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu Interreg V-A PL-SK 2014-2020  – Trasa valašskej kultúry. Úvodom sme deti oboznámili s valašskou kultúrou, aký úžitok nám dávajú ovce, čo všetko sa dá z vlny vytvoriť.

Nasledovalo praktické spracovanie ovčej vlny už zabudnutým spôsobom – filcovaním,  či plstením, pod trpezlivým vedením skúsených odborníčok.  Účastníci si najprv vyskúšali suchý spôsob plstenia,  pri ktorom trpezlivo naplstili rôzne ozdoby na vianočný stromček. Po obede pokračovali v práci, ale už v technike  mokrého plstenia, počas ktorého si vyrobili z vlny rôzne ozdoby na odevy, náušnice, ale aj púzdra na mobil. Počas podujatia deťom pomáhali aj pani učiteľky, ktoré dlhodobo pracujú ako dobrovoľníčky v DO Fénix a zároveň dozerali na zdarný priebeh workshopu. Napriek snehovej kalamite a výpadku elektriny v závere podujatia, deti a mládež program zaujal a svoje výtvory aj ukončili a odniesli si ich domov ako darčeky pod vianočný stromček.

 

 

 

 

– Jozef Talarovič, predseda DO FÉNIX Snina