V dňoch 19.3 – 23.3.2018 sa uskutoční globálna akcia s názvom Teen Health Week. Táto akcia sa každoročne snaží poukazovať na osobité problémy, potreby a výzvy zdravého vývoja mladých. Mládež počas svojho vývoja zažíva rapídne zmeny tak fyzické ako aj emocionálne a práve v období dospievania je ovplyvniteľnosť vonkajšími vplyvmi najväčšia.

Počas týždňa budú po celom svete prebiehať vzdelávacie akcie a zaujímavé podujatia, ktoré nám priblížia svet zdravia mladých. Na programe sú zaujímavé aktivity, ktoré budú  rozložené do tematických celkov od zdravej stravy cez prevenciu násilia až po mentálny a sexuálny vývoj a ďalšie iné.

V najbližšej dobe vás budeme ďalej informovať o tom, ako sa môžete zapojiť a aké akcie budú prebiehať vo vašom okolí.

Global teen Health Week, 19.3 – 23.3. 2018 aj u Vás.  Farba je zelená :).