„Ak dáš človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň. Ak mu však ukážeš, ako tkať siete, nakŕmiš ho na celý život.“ (Konfucius)

 

V dnešnom článku nájdete v poradí už piatu klúčovú kompetenciu „NAUČIŤ SA UČIŤ“. Čakajú vás s ňou 4 úlohy.

Naučiť sa učiť je schopnosť organizovať svoje učenie. Zahŕňa efektívny manažment času a informácií.  Mali by sme poznať svoj proces učenia a potreby s ním súvisiace, vedieť identifikovať rôzne možnosti, ktorými sa môžeme učiť. Znamená to získavanie, spracovanie a prispôsobovať nové vedomosti a zručnosti, no zároveň vyhľadávať a aktívne využívať poradenstvo. Naučiť sa učiť podnecuje stavať na predošlých znalostiach a skúsenostiach.

Alebo jednoduchšie byť schopný:

– organizovať a riadiť svoje vlastné učenie,

– stanovenie cieľov a následná identifikácia najlepších spôsobov a prostriedkov ako ich dosiahnuť,

– monitorovanie a hodnotenie svojho procesu učenia,

– poznať svoje schopnosti ohľadom učenia sa a využiť čo najlepšie čas, informácie a možnosti učenia sa,

– vedieť ako zvyšovať svoju motiváciu a sebavedomie,

– rozvíjať už získané skúsenosti a kompetencie a vedieť ich využiť v osobnom, profesionálnom a sociálnom živote.

(Youthpass Guide, 2009)

 

 1. Otázky na každý deň

Otázky na každý deň môžete používať, ako už sám názov prezrádza, každý deň alebo len vo vybrané dni či pri istých aktivitách.

 • Čo nové som sa dnes naučil/a?
 • Čo mi dnes išlo dobre?
 • V čom sa ešte môžem zlepšiť?

Otázky si môžete vždy napísať na papier, aktivitu robte najprv samostatne a až potom, ak chcete, si prejdite odpovede spoločne. Urobte si z otázok nástenku alebo iné miesto, ktoré môže zostať viditeľné dlhšiu dobu. Napíšte otázky a postupne dopisujte vaše odpovede. Týmto spôsobom si uvedomíte aj maličkosti, ktoré ste sa naučili, v čom ste sa zlepšili a pod. Zvýši to vašu sebadôveru i motiváciu sa učiť a zdokonaľovať sa. Zároveň vám to dá priestor na to, aby ste si uvedomili oblasti v ktorých sa môžete zlepšovať.

 1. O čom to hovorili?

Často sa stáva, že ľudia vykonávajú aktivitu, počúvajú o nejakej téme a vôbec si neuvedomujú, že sa niečo naučili. Ak aj vedia, nie vždy si uvedomujú na čo budú vedomosti alebo skúsenosť v potrebovať. A na to je tu práve aktivita O čom to hovorili. Zamyslíte sa nad tým, čo ste sa naučili, na čo budete nové poznatky potrebovať a vyjasníte si nejasnosti.

 • Dnes som sa naučil/naučila (dopíš)
 • Potrebujem to pretože (dopíš)
 • Ešte mám otázku (dopíš)

Naučiť sa učiť je kompetencia, ktorá je kľúčom k celoživotnému vzdelávaniu. Človek by sa mal naučiť ako môže svoje vedomosti a skúsenosti využiť. Súčasťou odpovedí môže byť aj kresba, ktorá znázorňuje čo ste sa naučili.

Príklad

 • Dnes som sa naučila ako sa správne píše adresát na obálku.
 • Budem to potrebovať, keď budem posielať poštu. Napríklad mojej kamarátke z tábora.
 • Musím nad meno vždy písať slečna alebo pani?
 • Obrázok (dobrovoľne)

 

 1. Zaujíma ma…

Všetci máme v hlave mnoho otázok. Nie vždy je čas ich všetky zodpovedať. Niekedy nie je vhodný čas a niekedy správnu odpoveď nikto nevie. Vyrobte si letisko otázok. Dohodnite sa, že vždy, keď bude mať niekto otázku (ohľadom čohokoľvek) na ktorú práve nie je vhodná chvíľa, napíše ju na papier, vyrobí z nej lietadielko a to položí na vopred pripravené letisko v priestore, kde sa stretávate. Vyhraďte si čas počas dňa alebo týždňa, kedy sa na letisko pozriete a otázky spoločne zodpoviete. Pýtajte sa na to čo vás zaujíma. Ak sa objavia otázky na ktoré odpoveď nebudete poznať, dohodnite sa v skupine ktorí z vás odpoveď zistia a nabudúce si odpoveď objasníte a “poskladáte“ ju z jednotlivých informácií.

Otázky môžu byť rôzne:

Koľko rokov má pani upratovačka?

Prečo je v Sýrii vojna?

Čo je gurtňa?

Získate nové vedomosti i z oblastí o ktoré ste sa predtým nezaujímali. Otázky by mali byť kladené jasne a čo najkonkrétnejšie.

 1. Motivácia

Čo vás motivuje k učeniu? Ako sa k nemu motivujete? Nemyslíme tým len učenie v škole, ale aj krúžky, vzdelávacie hry, čítanie kníh a pod. Prečo sa vlastne chcete vzdelávať? Urobte anketu vo vašom okolí a zistite:

 1. Čo motivuje ľudí k učeniu (teda prečo sa učia nové veci, napr. budúca kariéra, peniaze od rodičov, túžba cestovať a pod.)
 2. Ako sa k učeniu motivujú (teda čo robia, aby sa im učiť chcelo, napr. meditujú, dávajú si malé odmeny a pod.)

Oslovte svojich vrstovníkov, mladších i starších kamarátov, ľudí doma i na ulici. Anketu môžete aj zaznamenávať na video alebo len nahrávkou hlasu, aby ste si uľahčili prácu. Ak nemáte zariadenie k dispozícii, odpovede si zapíšte. Zistené odpovede spíšte dokopy na papier a spoločne diskutujte o odpovediach. Je motivácia ľudí vždy správna? Sú odpovede podobné tým vašim? Sú niektoré, ktoré vás prekvapili? Keď zistíte čo motivuje vás a ako sa dokážete namotivovať k učeniu alebo k činnosti vám bude v budúcnosti len prospešné. Anketou možno získate aj zaujímavé tipy, ktoré môžete použiť.