Tento týždeň sa na celom svete koná osvetová kampaň Teen Health Week, kedy sa svet rozpráva s mladými a o mladých, konkrétne o ich zdraví. Celý týždeň prebiehajú aktivity a diskusie o rôznych aspektoch zdravého dospievania, od prevencie násilia, cez orálne zdravie, prevenciu a očkovanie, sexuálny rozvoj a ďalšie.

Dnes je druhý deň THW 2018 a téma je prevencia násilia. Mládež ako jedna z najovplyvniteľnejších skupín obyvateľstva je vo veľkej miere závislá od vzorov, ktoré vidí vo svojom okolí. Je dôležité, aby do zdravého vývoja mladých patrila aj výchova k pacifizmu a odpor voči násiliu. Násilie je základným porušením slobody tých, na ktorých je páchané a zneužitím moci tými, ktorí ho páchajú.

Prevencia násilia je preto nevyhnutnou súčasťou vzdelávania dospievajúcej mládeže kvôli tomu, aby sa vedela pokojne zaradiť do spoločnosti namiesto toho, aby sa vydala na cestu násilností a radikálneho extrémizmu. Násilie nie je len patologickým javom v spoločnosti, ale aj patologickým javom v rámci medziľudských vzťahov. Vyjadruje pocit nadradenosti nad slabším a nutnosti jedného správneho názoru, bez možnosti diplomatického dialógu. Ak chceme teda vytvárať zdravšiu spoločnosť, vychovávajme mladých k tomu, aby namiesto zvyšovania hlasu v konverzácii vylepšili svoje argumenty, aby namiesto urážok ukázali pochopenie, aby namiesto úderov rozdávali rady, a aby namiesto pästí nastrkovali uši a vypočuli problémy svojho okolia.

Pre nápady na aktivity využite našu Banku nápadov alebo vymyslite aktivitu, ktorá rozprúdi konverzáciu o PREVENCII NÁSILIA. Viete napríklad, že spoločenské tance sú perfektným spôsobom, ako sa naučiť rozoznávať osobný priestor, viesť partnera, veriť partnerovi a prejaviť nehu aj keď si tým najtvrdším tvrďasom? Skúste sa vlniť v rytme valčíka, rozhýbať boky na salsu, alebo sa poriadne vyskákať na rokenrol a uvidíte, že sú aj lepšie spôsoby míňania energie ako násilie. :)

Pre viac informácii a inšpirácie si pozrite naše PROMO video k TEEN HEALTH WEEK 2018 tu: