V duchu momentálnej spoločenskej situácie na Slovensku je takmer nemožné ostať chladnými. Správa o úkladnej vražde dvoch mladých ľudí navždy zjazvila našu krajinu a stala sa zlomovým bodom v našej histórii. Nikdy pred tým sa v histórii samostatného Slovenska (ani v histórii fungovania FÉNIXU) nestalo, že by bola až takto ohrozená sloboda slova v našej krajine. Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice nebola iba vraždou dvoch mladých ľudí, ale bola vraždou novinára ako obhajcu slobody slova a zástancu pravdy.

Motívy vraždy a hľadanie skutkovej podstaty je úlohou orgánov činných v trestnom konaní a pre dôkladné prešetrenie týchto skutkov je nutné, aby vyšetrovanie prebiehalo nezávisle, bez politických, mocenských, spoločenských aj individuálnych vplyvov. Veríme, že páchatelia a všetci zodpovední budú odhalení a spravodlivo potrestaní. Nie je však našou úlohou stavať sa do úlohy vyšetrovateľov.

Je však našou úlohou, ako ľudia, ako osoby rodiace sa rovné v právach a v slobodách tieto práva nielen užívať, ale ich aj chrániť. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa stala spoločenskou ľudskou otázkou, keď sa práva a hodnoty nás všetkých stali terčom útokov zo strany verejných činiteľov. Naše slobody sú urážané konšpiračnými teóriami, naše hodnoty sú zosmiešňované a degradované na úroveň nesplnených sľubov a naše výchovné snahy sú demolované tým, čo dnes vo verejnom priestore musíme považovať za bežné.

Veríme, že aby sme mohli vychovávať deti a mladých v tejto krajine, je súčinnosť štátnych inštitúcií a dôvera v ne nevyhnutná. Na druhej strane ale vieme, že dôvera a rešpekt musia byť zaslúžené. Iba občania, teda aj vy aj my, sú nositeľmi verejnej moci. Je preto iba na nás sa rozhodnúť, ako s touto mocou naložiť.

Dnes sa konajú po celom Slovensku aj v zahraničí pochody s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Veľa spoločenských živlov sa odkazuje na kontroverzný pôvod týchto protestov a poukazujú na ich skryté motívy. My sa budeme odkazovať na presný opak. My sme sa narodili ako ľudia rovní v slobodách, právach a dôstojnosti a vieme, že nám tieto slobody nemôžu byť odcudzené. Vieme, že sloboda slova je sloboda jednotlivca, no iba v spoločnosti, kde má každý jednotlivec priestor na uplatňovanie svojich slobôd, sme slobodní všetci.

Je na každom z nás, aké má politické preferencie a osobné problémy s predstaviteľmi štátnej moci a aké strany podporuje. Je však takisto na nás, aby sme si sami určili, v akej krajine chceme žiť a za aké hodnoty sa postavíme. Naša organizácia je postavená na istých hodnotách, nie na kulte osobnosti. Preto, ak máte pocit, že momentálna spoločenská situácia je v rozpore s niektorou z týchto hodnôt, postavte sa aj vy dnes vo svojom meste ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO:

DO FÉNIX je samostatné, nezávislé, nepolitické, dobrovoľné združenie detí, mládeže a dospelých. Našim poslaním je pripravovať mladých na život v spoločnosti, pomáhať ich formovať ako budúcich aktívnych občanov, vytvárať v nich predpoklady potrebné k realizácii aktívneho občianstva a demokracie a učí deti zúčastňovať sa na rozhodovacích procesoch v spoločnosti, na riešení problémov v obci, meste či regióne.

Fénix má svoje hodnoty, ktoré sú spoločné všetkým členom:

  • PRAVDA – hovoriť a ctiť si pravdu a česť nadovšetko
  • PRACOVITOSŤ – vážiť si prácu svoju i prácu iných
  • PRIATEĽSTVO – byť priateľom všetkých ľudí
  • POZNANIE – chcieť sa učiť a veľa vedieť
  • PRÍRODA – chrániť prírodu a učiť sa v nej žiť
  • DOBROČINNOSŤ – nezištne pomáhať všetkým, čo sú v núdzi
  • VERNOSŤ – som verný svojmu národu a som hrdý, že žijem na Slovensku