Na začiatku bola myšlienka. Zmeny spoločenskej situácie a politického systému po roku 1989 dali priestor na to, aby sa viac budovala práca s deťmi a mládežou aj mimo školských lavíc. Presne to mal FÉNIX v pláne. V hlave aktívnych ľudí so zapálením pre prácu s deťmi a mládežou sa preto zrodila myšlienka o organizácii, ktorá by pod svoje krídla zobrala deti všetkých veľkostí bez ohľadu na to, odkiaľ sú a čo majú za sebou. Pod krídla FÉNIXU sa postupne pridávali ďalší a ďalší zo všetkých kútov Slovenska až je nás dnes skoro 7000.

FÉNIX sa od dnešného dňa môže pýšiť 27 ročnou históriou. Počas tejto doby sa zmenilo toho naozaj veľa. Naša organizácia zažila rozpad Československa, príchod milénia, vstup Slovenska do EÚ, hospodársku krízu, 19 ministrov školstva, príchod internetu a veľa ďalších spoločenských zmien. Čo sa však za týchto 27 rokov nezmenilo je misia FÉNIXu. Už naši dávni predkovia vraj využívali nepotopiteľné perie fénixa na stavbu plavidiel do rozbúrených morí a nepokojných oceánov. Ani dnes tomu nie je inak. Na plavbu rušnými vodami dospelosti staviame tie koráby z tých najnepotopiteľnejších pierok – vedomostí a zručností.

Už 27 rokov FÉNIX zbrojí deti a mladých zručnosťami pre život. Naše vzdelávacie programy posilňujú rozvoj pohybových schopností, technických zručností a všeobecných občianskych znalostí prostredníctvom systematickej pravidelnej práce s deťmi a mládežou. Počas doby nášho pôsobenia sme vychovali tisícky mladých a vyslali ich do sveta dospelosti. Každý rok k nám pribúdajú noví členovia z radov detí, ale aj dospelých. Naša činnosť sa rozšírila do 30 okresov a do všetkých krajov Slovenska. Dúfame, že v tomto trende bude detská organizácia môcť pokračovať aj naďalej vo vašej priazni.

Ďakujeme všetkým, ktorí vychovávali Fénix. Dnes je to už mladý dospelý s tridsiatkou na krku, no sám by sa určite nedostal tam, kde je dnes. Počas svojej histórie mal Fénix šťastie na mentorov, ktorí ho postavili na pevných základoch a viedli ho správnou cestou. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste svojou troškou prispeli k tomu, ako FÉNIX vyzerá dnes – či už Vám, členom, dobrovoľníkom a priateľom detskej organizácie, no aj vám všetkým, ktorí ste našu činnosť sledovali a podporovali.

A tebe, milý FÉNIX, k dnešným dvadsiatym siedmym narodeninám prajeme veľa zdravého rozumu, šťastných členov, vytrvalosti a baranej tvrdohlavosti pri vykonávaní tvojej misie. Chceli by sme ti zaželať ale aj to, aby si nezabúdal na tú myšlienku, ktorá ťa stvorila – že s každým dieťaťom sa počíta. Aj ty si bol kedysi dieťa, presne ako tie, ktoré máš dnes pod krídlami. Prajeme ti preto, aby všetci, ktorí sú dnes v tvojich radách mohli vyrásť do takých výšok ako si dnes ty, aby aj ďalší mohli rozprestrieť krídla svojej múdrosti nad deťmi zo všetkých kútov sveta. Všetko najlepšie FÉNIX!