V programe Erasmus + nám bol podporený projekt mládežníckej výmeny. Už v auguste bude 25 mladých  ľudí  hľadať v Tatranskej Lesnej  tie správne kľúče pre svoju  budúcnosť.

Mládežnícka výmena bude patriť zručnostiam, talentu, dobrým nápadom  a hlavne  mladým ľuďom vo veku 14-17 rokov z 5 krajín- Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Česká republika, Litva, ktorí chcú vedieť viac.

O projekte:

Projekt je určený mladým ľuďom, ktorí ešte nemajú skúsenosť s mládežníckou výmenou a majú chuť byť aktívni, chcú sa niečo naučiť, chceme im vytvoriť priestor, kde by mali možnosť rozvíjať svoje zručnosti, získať nové informácie a formovať svoje postoje prostredníctvom hier, zážitkov a vlastnej iniciatívy.

Projektom chceme ukázať mladým ľuďom ako si majú možnosť prostredníctvom mobilít, školení , zvyšovať svoje kompetencie.

Cieľom mládežníckej výmeny je:

V medzinárodnom prostredí naučiť mladých ľudí pracovať s informáciami, rozvíjať kritické myslenie podnecovať ich k tomu , aby následne vedeli tieto informácie spracovať a komunikovať smerom k širšej vernosti, vytvoriť im priestor pre spoluprácu a tým prispieť k tomu, aby mladí ľudia vedeli lepšie reagovať na meniacu sa spoločnosť a naučiť ich využívať príležitosti pre svoj  rozvoj.