Máš 15 – 30 rokov?

Ovládaš Anglický jazyk?

Nebojíš sa spoznávať svet?

Chceš obohatiť seba a svoje okolie?

Pre 6 z vás máme ponuku, ktorá sa neodmieta!

Detská organizácia FÉNIX, o.z. sa zapojila do projektu organizovaného v spolupráci s IOGT International. Táto organizácia sídliaca vo Švédsku, ktorej predsedníčka je rodáčka zo Šale, sa venuje propagácií zdravého životného štýlu bez alkoholu a iných drog  a aktívnemu občianstvu.

Medzinárodná výmena, ktorá sa uskutoční 6-10.8 v meste Sigtuna 50km od Štokholmu, bude prvou časťou projektu s názvom EMPOWERFUL. V tejto časti sa mladí z Islandu, Estónska, Švédska, Poľska, Nemecka, Slovenska, Srbska a Bosny a Hercegoviny zídu vo Švédskej Sigtune, kde budú celý týždeň súčasťou Svetového Kongresu IOGT s množstvom zaujímavých hostí, seminárov, prednášok a workshopov. Spoločnými silami si mladí medzi sebou vymenia názory a skúsenosti a príklady dobrej praxe a pustia sa do výziev, ktorým čelí dnešná mládež.

Druhá časť projektu sa uskutoční po návrate domov, kedy sa budú účastníci aktívne snažiť zmeniť svoje okolie pomocou nadobudnutých poznatkov z konferencie. Každý účastník bude ohodnotený formou Youth Passu, strávi týždeň v krásnom Švédsku medzi mladými z celej Európy, získa neoceniteľné kontakty a možnosť obohatiť svoje znalosti a zážitky.

IOGT International aj DO FÉNIX podporuje rôznorodosť a rovnosť, preto povzbudzujeme všetkých, bez ohľadu na rodovú príslušnosť, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu a rasu, čo majú záujem o témy zdravého životného štýlu, aktívneho občianstva a udržateľného rozvoja, aby sa do projektu zapojili. Slovenská delegácia bude mať 7 členov vrátane koordinátora Jakuba P z ústredia, ktorí vás na tejto ceste bude sprevádzať a viesť počas celého trvania projektu.

Všetky náklady sú hradené z prostriedkov projektu, preto netreba dlho rozmýšľať. Ak máte záujem, alebo poznáte niekoho, kto by si túto možnosť nemal nechať ujsť, určite nám napíšte čím skôr na popik@do-fenix.sk

Prihlasovanie uzatvárame 19.7!!!!!