Minulý týždeň sa slovenská výprava 6 mládežníkov zúčastnila na medzinárodnej výmene vo Švédskom meste Sigtuna, neďaleko od  hlavného mesta Štokholm. Súčasne s výmenou prebiehal aj  kongres organizácie IOGT International, v rámci ktorého sa účastníci projektu mohli zoznámiť s inšpiratívnymi odborníkmi a spoznať mladých ľudí z celého sveta. Nosnou témou celého týždňa bola téma napĺňania Agendy 2030 a účasť mladých na dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja.

Cesta do Sigtuny bola dobrodružstvom sama o sebe. Keďže členovia výpravy prišli z rôznych kútov Slovenska (a Česka), zbierali sme sa od 5 ráno vo vlaku do Budapešti, až do 11 večer, kedy prišiel aj posledný člen tímu na internáty do Sigtuny.

Prvé dni sa niesli v znamení novoty a neznáma: všetci po sebe hádzali neisté pohľady, ľudia sa nesmelo púšťali do konverzácií s inými účastníkmi, premeriavali sa, skúmali nuansy cudzích jazykov a nedočkavo čakali na prvé prednášky.

Keď sa projekt prehupol do druhého pracovného dňa, vo vzduchu začalo byť cítiť odhodlanie a motiváciu zobrať si z ponúkaných možností naozaj maximum. Tímy nedočkavo čakali pred prednáškovou aulou, zapisovali nové poznatky z workshopov, zbierali vizitky a kontakty a tešili sa na to, čo prinesie ďalší deň. Po skvelej večery a prechádzke popri najväčšom švédskom jazere projekt začal vyzerať ako z laponskejrozprávky.

Streda a štvrtok boli nosnými dňami programu. Od rána do večera tímy lietali z jedného workshopu na druhý, z prednášky na prednášku, z meetingu na meeting, až nám skoro uchádzali krásy okolia. Na prekvapenie všetkých zúčastnených bolo práve počas týždňa projektu stabilne cez 30°C, čo od Švédska naozaj nikto nečakal, no o to väčší zážitok to pre nás bol. Ulietaný, zalepený, no plný nových skúseností, podnetov a zážitkov sa slovenský tím nenechal zahanbiť medzi svojimi rovesníkmi a do debát prinášal tak inšpiratívne nápady, aké si z nich odnášal.

Najväčším prínosom celého projektu boli práve stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi v prostredí, kde o nápady nebola núdza. Nečakanou zhodou náhod sa náš tím dal do reči s jednou z prednášajúcich, americkou spisovateľkou a aktivistkou Tawny Lara, ktorá so svojím projektom Sobrie Tea Party búra bariéry medzi tradičnými formami odvykacej terapie od závislostí na alkohole a drogách. Vo svojom prejave viackrát spomenula potrebu empatie, pochopenia a individualizmu a zdôraznila, že dôležitá je vnútorná krása a pokoj, a nie nejaké očakávania a tlaky spoločnosti. Po svojej prednáške si našla čas na to, aby nás viac zasvätila do prípravy podobných terapeutických stretnutí a podiskutovala s nami aj v neformálnom duchu.

Témou väčšiny prednášok bola triezvosť, zdravý životný štýl a udržateľný spôsob života, čo sú nosné misie organizácie IOGT International. Prezidentka tejto organizácie je rodáčkou zo Šale, kde aj napriek tomu, že 12 rokov žije vo Švédsku, stále pracuje s mladými a aktívne napomáha svojmu mestu. Na témach triezvosti a občianskej angažovanosti sa bude odohrávať aj zvyšok projektu, ktorý teraz vstupuje do svojej druhej fázy. V druhej fáze sú účastníci projektu doma vo svojej komunite, kde sa budú snažiť porovnávať poznatky zo Sigtuny so stavom svojho okolia. Do konca septembra majú účastníci čas na to, aby odhalili možnosti a limitácie svojho okolia pre propagáciu triezveho životného štýlu a aktívne sa zapájali do vecí verejných.

Prvý októbrový týždeň prebehne tretia fáza projektu, kedy sa účastníci stretnú opäť – tento krát v Berlíne. Počas 5 dní budú tvoriť kampane a propagovať zdravý životný štýl, aby sa spoločne mohli zúčastniť prvého svetového Drink Revolution Day, oslavy života a zdravia, ktorý sa uskutoční 3.10 v uliciach Berlína. Už teraz sa nevieme dočkať!