Organizácia IFM-SEI organizuje seminár Proud and Visible: in the Fight for Women’s Rights. Koná sa 2.-4.11.2018 v tureckom Istanbule.
Cieľovou skupinou sú aktívni členovia organizácií vo veku 18-35. Počas dvojdňového seminára budete mať možnosť zúčastniť sa prednášok expertov v danej téme, zúčastniť sa interaktívnych workshopov, vypočuť si príbehy z praxe a vymieňať si vzájomne skúsenosti a nápady.
Ubytovanie a strava sú hradené. Platí sa účastnícky poplatok 50€. Cestovné náklady budú preplatené do výšky 100€. Deadline je 23.9.2018.
V prípade záujmu je potrebné kontaktovať aj DO FÉNIX na spravnecentrum@do-fenix.sk