Dámy a páni,

Počas Ekonomického fóra XXVIII. V Krynici, 5. septembra 2018, v rámci  konferencie Karpatskej Európy boli ocenené karpatské projekty. Jedným zo štyroch ocenených projektov je „Trasa valašskej kultúry“ realizovaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V Poľsko-Slovensko v partnerstve: Združenie pre rozvoj a propagáciu podkarpatskej oblasti Pro Carpathia (Vedúci partner), Detská organizácia Fénix Snina, Podkarpatské vojvodstvo, Regionálna rozvojová agentúra Svidník, Malopoľské vojvodstvo, Združenie Podhalan v Poľsku, Združenie na podporu ekonomických iniciatív DELTA PARTNER, Obec Oravská Polhora, Obec Malatiná, Obec Zázrivá.

 

GRATULUJEME!