Počas piatka a soboty (9.-10.11.) sa uskutočnila Veľká výmena skúseností, ktorá prebiehala v krásnom a tichom prostredí v Piatrovej neďaleko mesta Martin. Počas víkendu sa tu stretlo vedenie a zástupcovia Detskej organizácie FÉNIX z celého Slovenska, aby sa navzájom obohatili o vedomosti svojich skúsených kolegov. Súčasťou programu bolo zdokonaľovanie sa v správnom vyúčtovaní podujatí, ale aj stanovenie cieľov a zhodnotenie podujatí. Dôležitá bola aj práca s novým systémom Tee-Pee, ktorý je po prezentovaní
nápomocných informácií každému už omnoho jasnejší.

Počasie a nálada členov DO FÉNIX boli výborné a tak sme spolu prežili príjemný a obohacujúci víkend z ktorého sme si odniesli množstvo nových rád a skúseností v práci s mládežou.

Terka