Slávnostné udeľovanie ocenení Fénixácky dobrovoľník roka je u nás nezabudnuteľnou dlhoročnou tradíciou. Naši dobrovoľníci sú srdcom a dušou celého Fénixu. Priestory hotela MARLENE niekoľkokrát za večer rozozvučal silný potlesk aj smiech našich hostí. Počas nezabudnuteľného večera nás milo potešila šikovná Petra, ktorá nám zahrala na heligónke.

Tento rok bol ocenení:

ZLATÉ PIERKO: Udeľuje sa členom DO FÉNIX mladším ako 18 rokov. Priznáva sa za prejavenú dlhodobú aktivitu, prácu v záujmovom útvare či základnej organizácii.

 • Mária Maňáková mladšia, Základná organizácia Handlová
 • Filip Ragas, Základná organizácia DO FÉNIX Kráľová pri Senci

 

SPRÁVNA CESTA: Ocenenie sa udeľuje základným kolektívom FÉNIX za systematickú, dlhodobú a aktívnu činnosť. Na správnej ceste je ten základný kolektív, ktorý pravidelne a systematicky pracuje, má dobré nápady a jeho prácu si všimli aj ostatní.

 • „Zlatá generácia“ zo Starej Turej (generácia v zložení Vladka Vávrová, Veronika Trnková, Veronika Michalková, Ondrej Kokavec, Filip Gatnárek, Filip Bajjani a Samuel Vido)
 • Základný kolektív KOLOVRÁTOK Humenné, pod vedením Zuzany Pištejovej

 

SKVELÝ NÁPAD: Udeľuje sa ZO za najlepší zrealizovaný nápad, ktorý je prínosom pre DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu.

 • Základný kolektív Zvedavci z Dubnice nad Váhom, pod vedením Silvie Koplíkovej
 • Projekt Trasa valašskej kultúry, DO FÉNIX Snina – pod vedením manželov Talarovičovcov

 

NAJLEPŠIA ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA: Udeľuje sa za aktívnu činnosť počas roka. Člení sa na 3 stupne:

 • BRONZOVÝ STUPEŇ: ZO Vranov nad Topľou
 • STRIEBORNÝ STUPEŇ: ZO Krásno nad Kysucou
 • ZLATÝ STUPEŇ: ZO Košice západ

 

ZLATÉ KRÍDLO: Udeľuje sa členom DO FÉNIX starším ako 26 rokov. Priznáva sa za zásluhy – za prácu a významnú pomoc pri rozvoji DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu na základe návrhu základnej organizácie.

 • Miroslav Zavacký, ZO Nová Dubnica
 • Patrik Reindl, ZO Čachtice

 

PIERKO POMOCI: Udeľuje sa kolektívom, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju DO FÉNIX a nie sú členmi DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu.

 • Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Kráľová pri Senci 
 • Občianské združenie Strom života

 

VEĽKÉ SRDCE: Udeľuje sa nečlenom DO FÉNIX za pochopenie, podporu a pomoc DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu

 • Juraj Ragan
 • Ladislav Jurpák

 

ABSOLÚTNY FÉNIXÁCKY DOBROVOĽNÍK ROKA

PhDr. Pavel Roman