Projekt Youth Democracy Academy je európsky projektom portugalskej organizácie DYPALL NETWORK a jej partnerov. Do projektu je zapojených 12 organizácii z krajín EÚ pracujúcich s mládežou. Cieľom projektu je vytvoriť kampaň pre mladých ľudí a prvovoličov k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 na európskej i lokálnej úrovni.

Prvé stretnutie sa konalo 20. – 25.11.2018 v Portugalsku v meste Portimão. Zúčastnili sa ho dve mládežníčky a vedúca zo ZO Handlová. Na stretnutí zisťovali, porovnávali a hľadali odpovede na otázky: Prečo mladí ľudia nevolia?, Prečo sa nezaujímajú o politiku na lokálnej a európskej úrovni? , Ako mladých motivovať?…

Našou prvou úlohou je zostaviť lokálny pracovný tím a plniť úlohy zadané na pracovnom stretnutí. Prvým pracovným stretnutím v decembri sme obohatili náš tím o dvoch mladých voličov, ktorí nás budú reprezentovať na tréningových kurzoch vo februári v Portimão. Nás ešte čaká séria pracovných stretnutí, tréningových kurzov, workshopov, ktorých cieľom je rozbehnúť aktivity, ktoré dajú do povedomia najbližšie voľby do EÚ.

-Mária Maňáková, ml.