Už tento piatok a sobotu (22. – 23. 4. 2019) sa koná Veľká výmena skúseností v Trenčíne. Zúčastní sa jej 45 dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou. Súčasťou programu je aj predstavenie projektov, ktoré bude v roku 2019 DO FÉNIX realizovať, resp. je do nich zapojená. Dôležitou témou je už roky v DO FÉNIX spolupráca občianskeho združenia a škôl. Tejto téme sa v roku 2019 budeme venovať dlhšie, a preto sa budú účastníci vzdelávať v neformálnom vzdelávaní a jeho metódach. Okrem toho si zopakujú a rozšíria svoje účtovnícke vedomosti a základy projektového manažmentu. Piatok večer sa všetci zúčastnia aj zasadnutia Slovenskej rady Fénixu, kde sa okrem iného bude „riešiť“ interná smernica BOZP.