Baľte kufre a vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu! Je tu nová etapová hra. V súčasnosti máme veľa príležitosti cestovať, spoznávať našu krajinu, iné krajiny, mestá… Na zorientovanie a spoznávanie  používame mapy, aplikácie, navigácie, knihy či internet. To všetko sa nám bude hodiť aj na našej ceste. Na začiatok  sa pozrite vpravo aj vľavo a vydajte sa s nami po stopách  ľudských a detských práv. Do kufra nesmieme zabudnúť zbaliť Deklaráciu ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa. Cesta bude plná úloh, stretnutí, návratov do neďalekej minulosti a  tiež  nových informácii a zážitkov.

Ľudské, detské práva, všímavosť a ľudskoprávny rozmer  by mali byť vo výbave každého z nás. Na to, aby sa stali našou každodennou súčasťou, súčasťou detí, rodičov, lídrov, pedagógov je potrebné získavať informácie, zručnosti a osvojovať si určité postoje.  Najlepšou cestou, ako si tieto vedomosti, zručnosti  a postoje pribaliť už v detstve  do svojho kufra je hra a vytváranie zážitkov.

Cieľom je viesť deti a mladých ľudí k tolerancii, rešpektu voči iným ľuďom, vybaviť ich schopnosťami a zručnosťami, ako sú kritické myslenie, aktívna angažovanosť a spolupráca tak, aby ľudské práva neboli pre nich len brožúrka s deklaráciou, ale aby videli ľudské a detské práva v bežných situáciách doma, v škole, v meste, obci a v krajine, kde žijú. Dôležitou súčasťou je zároveň ukázať dôležitým dospelým, že je možné vytvoriť priestor, kde deti a mladí ľudia môžu byť partneri, môžu sa vyjadrovať k veciam, ktoré sa ich týkajú a môžu byť zapojení do spoločného dialógu a to práve cez hru, zážitky, vlastné aktivity a projekty.

 

Prvá etapa práva začína. V prílohe nájdete propozície a zadanie úloh. Prajeme Vám šťastnú cestu!

PROPOZÍCIE

Zadanie úloh_ 1.etapa

Deklarácia a Dohovor

 

 

Použité zdroje: Kompasito. Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam. Rada Európy. 2007