V dňoch 7. a 8. marca t. r. sa konala mládežnícka konferencia „Idem do toho“, ktorú zorganizovali a zúčastnili sa jej členovia DO Fénix (študenti OA) v Humennom. Hlavnou témou tejto akcie bolo dobrovoľníctvo. Dobro pretkané do činov sa začalo rozoberať vo
štvrtok dopoludnia v budove Obchodnej akadémie v Humennom. Pozvanie prijala p. Bc. Juliana Hajduková z Prešovského dobrovoľníckeho centra, ktorá účastníkom konferencie poskytla základné informácie o dobrovoľníctve, kto je dobrovoľníkom, legislatíva
dobrovoľníctva, prínosy pre mladého človeka i pre jeho okolie. V prezentácii predstavila konkrétne dobrovoľnícke aktivity a vyzvala mladých ľudí, aby sa zapojili. Pani Hajdukovú vystriedala p. Mgr. Jana Copková, ktorá je koordinátorkou dobrovoľníckych aktivít
v Nemocnici A. Leňa v Humennom v rámci projektu „Krajší deň“. Pani Copková objasnila možnosti a spôsoby dobročinnosti priamo v nemocnici. Popoludní došlo k zmene miesta konferencie, a to z Humenného do Zemplínskych Hámrov, kde v penzióne Luki účastníci
pokračovali v programe . Nasledovali aktivity na zoznámenie sa v rámci skupiny, prezentácia komplexného rozvojového programu – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Ďalší deň bol spojený s históriou obce Zemplínske Hámre – návšteva múzea a prehliadka
expozícií Hámorského náučného chodníka. Sprevádzanie so zaujímavým výkladom poskytla p. Ing. Zuzana Burdová, ktorá sa tiež dlhé roky venovala aktívne dobrovoľníctvu. Záverečnou bodkou bolo prijatie mladých ľudí starostom obce, Ing. Jánom Kepičom, PhD., ktorý
vyzdvihol dôležitosť účasti mladého človeka na živote v obci, význam dobrovoľníctva pre formovanie osobnosti. V diskusii prezentovali účastníci svoje návrhy konkrétnych aktivít. Tie najlepšie odmenil pán starosta malými vecnými cenami. Všetci sme sa utvrdili v tom, že celý život dávame a dostávame. Dobrovoľníctvo je jedným zo spôsobov, ako dávať a dostávať zároveň. Mládežnícka konferencia sa v piatok popoludní skončila, ale pre mnohých mladých ľudí je to len začiatok niečoho veľkého.

 

-Silvia