Od januára do marca sa v DO FÉNIX projektovalo. Na začiatku bola výzva „Zdravie nie je klišé“  zameraná na jednu z našich prioritných tém zdravie a zdravý životný štýl. Potom prišli skvelé nápady.  Do výzvy sa prihlásilo 13 základných organizácii DO FÉNIX  so svojimi  zaujímavými  projektmi a podujatiami s množstvom aktivít. Cieľom výzvy a projektov  bolo podporiť vzdelávacie aktivity, kampane,  upriamiť pozornosť detí a mladých ľudí na zdravie a zdravý životný štýl, ekológiu, prevenciu patologického správania, šport či zdravé stravovanie. Do projektu sa aktívne zapojilo spolu 1365 detí, mladých ľudí, ktorí sa učili pripravovať zdravé jedlo, spoznali nové zdravé recepty, naučili sa ako sa starať o svoje zdravie, spoznávali možnosti ako aktívne tráviť voľný čas, vyskúšali si rôzne športy, pohybové aktivity, dozvedeli sa o zdravom životnom prostredí.

V rámci našej výzvy a projektov sme spolupracovali s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s Ústavom  psychológie zdravia,  Health Behaviour in School Aged Children – Slovensko.  Spoločne s nimi nás zaujímal hlas detí a mladých ľudí, ich názory a potreby. Detí a mladí ľudia mali možnosť vyjadriť svoj názor na jednotlivé výroky v oblasti zdravia, zdravého životného štýlu detí a mladých ľudí. Názory a výsledky  boli
spracované a budú uverejnené v národnej HBSC štúdii.  


Ochutnávka z fénixáckých projektov: 


ZO Zemplínska Teplica: Naštartuj si zdravie 1-6

V základnej organizácii Zemplínska Teplica naštartovali svoje zdravie. K svojmu projektu si pripravili logo, tričká  a mohlo sa začať. Projekt naštartuj svoje zdravie pozostával zo 6 častí.  Formou prednášok, ukážok zdravých jedál, hier sa oboznámili deti   so zdravou stravou, aké návyky majú, ktoré sú zdravé, ktoré nie, a čo to je zlozvyk. Ďalej pokračovali v rytmoch zumby,  kompenzačnými  cvičeniami a skupinovými  pohybovými  hrami pod vedením  profesionálnej trénerky Števky Sokolovej.  Popri cvičení diskutovali o benefitoch cvičenia a technikách cvičenia.   Pri cvičení nesmie chýbať pitný režim, a tak si vyskúšali ako pripraviť vlastné zdravé nápoje, poukázali na dôležitosť správneho pitného režimu a aj na to, že nie je jedno, čo pijeme. Diskutovali na tému  škodlivosti sladených a priemyselne vyrábaných nápojov. V závere veľmi pozitívne ocenili novú skúsenosť a odniesli si jednoduché návody a recepty, ktoré predstavia doma svojim blízkym i rodičom.

ZO Dubnica nad Váhom: Zdravie nie je klišé a Nočná škola zdravia

Že zdravie nie je klišé už vedia aj v Dubnici nad Váhom. Svoj projekt spustili prostredníctvom zaujímavých informačných  kampaní o zdraví a reláciou v školskom rozhlase. Do projektu sa zapojilo viac ako 300 detí, mladých ľudí.  Na svoje si prišli všetci. Pre najmenšie deti boli pripravené športové aktivity a hry zamerané na podporu zdravého životného  štýlu. Pre deti vo veku 8 – 10 rokov bola pripravená anketa o zdravom stravovaní, pre staršie deti prednáška a práca v skupine  o rôznych typoch závislosti. Najstaršie deti pripravili v spolupráci s vedúcimi tvorivé dielne zamerané na prípravu zdravých jedál. V rámci zdravého týždňa si mali možnosť deti každý deň vyskúšať a zapojiť sa do rôznych športových aktivít.  Aktivity sa realizovali aj v spolupráci s OSA – športovou akadémiou.

Pre mladých ľudí vo veku 14 – 15 rokov  sa uskutočnilo v rámci projektu podujatie „Nočná škola zdravia“. Mladí účastníci si tu mali možnosť nájsť, čo ich zaujíma. Spoločne sa venovali témam zdravé stravovanie, poruchy stravovania a otvorili aj 13. komnatu a venovali sa téme sexuálna výchova, pohlavné choroby a  prevencia.

ZO Košická Belá: Zdravie nie je klišé

V Košickej Belej sa do projektu Zdravie nie je klišé zapojili malí aj veľkí. Projekt pozostával z 3 častí. Účastníci športovali, varili, piekli a diskutovali o tom, čo je zdravý životný štýl  očami detí, mladých ľudí.  Najprv si účastníci obuli korčule a vybehli na ľad v duchu pohybom ku zdraviu. Účastníci si mali možnosť vyskúšať slalom, beh na korčuliach, streľba na bránku. V závere si v týchto disciplínach aj zasúťažili. V športe sa pokračovalo aj na lezeckej stene. Deti  sa prvýkrát stretli s touto formou pohybu, mali možnosť zažiť a vyskúšať si niečo nové, zábavné, čo ich môže namotivovať k pohybu, športovým aktivitám zábavnou formou.

Nakoniec prišlo na zdravé varenie a pečenie. Počas týždňa deti zdravo varili, učili sa ako môžu aj zdravo piecť. Cieľom podujatia bolo spoznávať alternatívne možností stravovania, prípravy pokrmov, keksíkov. Deti boli prekvapené, aké chutné a zdravé koláčiky sa dajú pripraviť a zdravé  recepty si odniesli aj domov.

ZO Rožňava: Zdravie nie je klišé.

V Rožňave to prvý marcový týždeň žilo zdravím. Fénixáci v zelených tričkách spustili kampaň Zdraví kontrolóri a s deťmi diskutovali o zdravej desiate, čo deti, mladí ľudia nosia na desiatu. Každý deň bol v rámci zdravia venovaný jednej téme – ovocný, zeleninový, mliečny, zelený deň.  Pre deti v rámci tohto týždňa starší Fénixáci pripravili aj súťaže, hádanky, interaktívne hry zamerané na zdravie.

Záver patril besedám a diskusiám. V rámci projektu Zdravie nie je klišé  zrealizovali v Rožňave  viacero aktivít zameraných na zdravú stravu, pohyb a  zdravý životný štýl. Na interaktívnych besedách  „Zdravá výživa“ a „Povedzme si o zdravom životnom štýle“ o zdravej strave a pohybe spolupracovali aj odborníci z Centra pedagogicko psychologickej poradne v Rožňave.

ZO Kráľová pri Senci: Zdravie nie je klišé- Zdravý bar

V základnej organizácii Kráľová pri Senci deti v skupinách diskutovali o zdravom životom štýle, venovali sa prevencii, zdravým zubom a realizovali zdravé kampane zamerané na zdravú stravu,  hygienu, pitný režim.  Otvorili si aj zdravý bar, kde si pripravili množstvo zdravých receptov a inšpirovali sa navzájom. Do projektu sa zapojilo 230 účastníkov. 

ZO Veľká Lomnica: Zdravý životný štýl II

Vo Veľkej Lomnici nemohla chýbať zdravá strava a turistika. V prvej časti projektu sa venovali účastníci zdravej strave a zdravému životnému štýlu.  Členovia troch kolektívov pripravovali prezentáciu na tému zdravý životný štýl, najlepšia prezentácia bola potom prezentovaná postupne všetkým členom aj nečlenom. Aby neostalo len pri rečiach, tak sa účastníci pustili do príprav zdravých receptov,  účastníci sa naučili pripravovať zdravé recepty, ktoré následne prezentovali, a tak inšpirovali k zdravej strave aj ostatných. V ponuke bolo 7 rôznych šalátov – najmä z rôznych druhov zeleniny a ovocia, či cestovín.  Projekt Zdravie nie je klišé pokračoval druhou časťou , a to aktívnym pohybom v prírode, konkrétne vo Vysokých Tatrách. Turistická vychádzka viedla  z Hrebienka  okolo Studenovodských vodopádov,  Reinerovej útulni. Turistika bola zameraná na zvýšenie povedomia o zdravom životnom prostredí, potrebu ochraňovať prírodu a na  zásady bezpečnej turistiky.

ZO  Levoča: O zdraví vážne i veselo

Veselo,  zdravo a hlavne zážitkovo bol týždeň  aj na základnej organizácii v Levoči. Začalo sa výrobou plagátu k zdravému životnému štýlu, každý prispel svojim nápadom. Účastníci, ktorí sa zapojili do projektu  mali možnosť zažiť a vyskúšať  si zdravý životný štýl v praxi. Vyskúšali si   alpinning pod vedením  certifikovanej  trénerky  a kruhový tréning s prvkami TRX. Zažili turistiku plnú úloh zameraných na ekológiu, faunu i flóru v ich okolí, spoznávanie turistických značiek a na bezpečnú turistiku. Turistická vychádzka viedla po značení chodníka z Ulože na Mariánsku horu do Levoče.

Projekt pokračoval aerobikom. Pod vedením trénerky si účastníci vyskúšali 45 minútový blok  aerobiku, počas prestávok prebiehali diskusie o dôležitosti pohybu, z čoho sa skladá hodina aerobiku a o dôležitosti rozcvičenia i strečingu. Záver patril dôležitej téme a tou je  hygiena po cvičení.

Po cvičeniach a turistike prišla na rad aj zdravá strava. Deti, mladí ľudia absolvovali prednášku Pestrá strava bez chémie. Po prednáške sa deti obliekli do záster a rýchlo do akcie. Nasledovalo rozdelenie do 4 skupín, každá skupina  dostala svoj recept, podľa ktorého si šli „nakúpiť“ potrebné suroviny do obchodu a po nákupoch nasledovala výroba.  Prácu detí kontrolovala výživová poradkyňa a vedúce oddielov. Na všetky produkty, ktoré vyrobili, museli vyrobiť reklamu zameranú na zdravie. Deti si z podujatia odniesli zážitok aj nové recepty.

K zdraviu patrí pohyb ale aj aktívne trávenie voľného času. Takéto aktívne a zdravé trávenie si mali možnosť vyskúšať účastníci v závere projektu na podujatí Na ľudovú nôtu. Účastníci spoznali ľudové tradície, tance a kde všade môžeme využiť tanec – prečo je tanec zdravý. Po úvodných diskusiách  sa naučili základné kroky z ľudového tanca a to jednokročku, dvojkročku a jednoduché obraty. Deti získali pohybové zručnosti v ľudovom tanci. Na záver vznikla pekná choreografia na ľudovú nôtu. Záver patril vyhodnoteniu a ľudovému spevu.

cof

ZO Galanta:  Varíme zdravo s Mirkou,  Výroba plagátu, Galanta

V základnej organizácii v Galante sa  varilo zdravo. Deti boli rozdelené do skupín, dostali recepty, suroviny a pod vedením vedúcich  pripravovali jedlá: avokádovú nátierku, mrkvovú nátierku s balkánskym syrom, tvarohovú nátierku a koláč bez múky a cukru s chia semiačkami. Jedna skupina pripravovala bylinkové čaje s medom, iná zase zeleninový šalát a ovocný šalát.

Cieľom projektu  bolo poznať a vedieť použiť zdravé potraviny, pripraviť jedlá z týchto surovín, dodržiavať hygienu a čistotu pri príprave jedál, základy stolovania a správania sa pri stolovaní, prestieranie.

ZO Snina – Študentská: Zdravá ryba – zdravé deti

V Snine si deti, mladí ľudia posvietili na zdravú rybu. Navštívili rybník v Dlhom nad Cirochou, kde zažili rybačku spojenú s besedou. Lektor Štefan Duc si pre nich pripravili zaujímavé informácie  o  živote živočíchov pod vodnou, ako správne loviť ryby a následne si  deti  vyskúšali zimnú rybačku.  Keď už boli ryby na háčiku, treba ich pripraviť a zjesť.  O to sa už postaral  lektor pán  Bončík, ktorý  naučil deti ako si ulovenú rybu pripravia a ochutia.  Veľa detí jedli ryby prvýkrát a zistili, že ryby sú nielen chutné, ale aj zdravé.

ZO Handlová: Zdravie nie je klišé

O dôležitosti zdravého životného štýlu vedia aj v Handlovej, a tak sa tam zdravo cvičilo a varilo.

Úvod patril zdravej výžive, zdravým desiatam. Pod vedením odborníčky na zdravú stravu sa účastníci dozvedeli o zdravej strave, čo znamená zdravo sa stravovať  a následne si  účastníci vyskúšali pripraviť zdravú a vyváženú desiatu pozostávajúcu z ovocia, zeleniny a zdravých nátierok. Deti sa naučili  nové nátierky : cesnakovú, brokolicovú, mrkvovú, bryndzovú a avokádovú.

Pokračovalo sa zdravým pohybom v rytmoch Zumby a záver patril skupinovým diskusiám o zdravom životnom štýle detí a mladých ľudí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZO Jelka: Zdravo sa ľahšie žije

V týždni od 18. – 22. februára 2019 sa v ZO Jelka zdravo varilo aj športovalo. V úvode deti v skupinách diskutovali o zdravom stravovaní, zdravom spôsobe života. Každý deň bol tematicky zameraný. Počas  projektu spoznali nové recepty  a v rámci  učenia sa zážitkom všetky recepty vždy vyskúšali. Pripravovali  šaláty, zdravé nátierky, zdravé dobroty – koláče a nechýbali ani zdravé nápoje. Súčasťou zdravého životného štýlu sú aj športové aktivity. Deti si v rámci projektu vyskúšali športové a pohybové hry.

ZO Hrabušice: Prázdninová noc plná prekvapení.

Prázdninová noc plná prekvapení bola realizovaná v rámci projektu Zdravie nie je klišé. Zamerali sme sa na deti z marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktoré prežili spoločne noc v zariadení, kde sa učili základy hygieny  umývanie zubov, sprchovanie, umývanie rúk, ako  predchádzať chorobám. Deti boli rozdelené podľa pohlavia a  veku. Pre väčšie deti sme pripravili workshop  Sexualita a sexuálna výchova, v rámci ktorého sa deti oboznamovali aj s formami  antikoncepcie a rizikami nechráneného pohlavného styku. Menšie deti mali zatiaľ  prednášku – správne čistenie zubov.

V rámci podujatia sme si pripravovali aj zdravé jedlo, porozprávali sme sa o zdravom stravovaní a potrebe vyváženej stravy. V závere stretnutia sa deti venovali štúdii Health Behaviour in School Aged Children – Slovensko..

Na úplný záver článok od Jarky Kopčákovej :

Hlas detí- keď dospelí počúvajú, čo a ako nám hovoríte