DO FÉNIX už dlhé roky spolupracuje s občianskym združením Štvorlístok deťom, ktoré zorganizovalo už 21 ročníkov letného tábora pre deti, ktoré sa nachádzajú v zlej ekonomickej a sociálnej situácii, zažili v rodine tragickú alebo inú vážnu udalosť. Pobyt je pre deti odmenou za vynikajúce výsledky v škole alebo v mimoškolskej činnosti.

DO FÉNIX pri organizácii pomahál administratívne, členovia DO FÉNIX boli súčasťou tímu vedúcich a inštruktorov, a v neposlednom rade, mnohé „naše“ deti boli účastníkmi tábora.


Rok 2018 bol posledným ročníkom letného tábora. Hoci je to pre všetkých smutná správa, už sa starostlivo pripravuje nový projekt. Spolupráca DO FÉNIX a Štvorlístka DO FÉNIX pokračuje aj naďalej. Nový projekt pomôže deťom a rodinám v núdzi. Bude to pre nich však prekvapenie, takže viac informácií až neskôr ;).