Od roku 2017 v 22 štátoch Európskej únie prebieha projekt Europe Goes Local. Projekt je zameraný na podporu práce s mládežou na lokálnej úrovni. Na Slovensku sa do neho zapojilo 8 tímov zo 7 siedmich samospráv.

Počas trvania projektu bol Handlovsko – Fénixácky tím na štyroch školeniach. Teraz, keď sa projekt blíži ku koncu, som bola vyzvaná ako člen nášho pracovného tímu reprezentovať Slovensko na konferencii v Bruseli.

V Bruseli nás čakalo 200 politikov, pracovníkov s mládežou, zástupcov národných agentúr a dobrovoľníkov z 22 štátov EÚ. Počas troch dní konferencie sme hodnotili ako prebiehal projekt v jednotlivých krajinách, uviedli do života Európsku chartu pre lokálnu prácu s mládežou a bavili sa o budúcnosti projektu.

A večer? Večer sme videli cikajúceho chlapca, bruselské námestie, uličky a iné zaujímavé pamiatky.

Pre mňa bol projekt EGL prvým veľkým projektom do ktorého som sa zapojila. Odnášam si z neho mnoho krásnych skúseností a zážitkov, a toto je jeden z nich.

Mária Maňáková ml. , DO FÉNIX Handlová