Výskumný tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (ďalej len HBSC, v preklade ) zaoberajúcej sa so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov, bol v máji a júni 2018 po štyroch rokoch opäť v teréne.

Do zberu dát sa zapojila aj DO FÉNIX, ktorá realizovala projekt Zdravie nie je klišé. Aktivity projektu sa konali na rôznych miestach Slovenka a boli organizované dobrovoľníkmi pracujúcimi s deťmi a mládežou. Realizovali podujatia zamerané na zdravie a zdravý životný štýl, pričom ich súčasťou bolo aj vypĺňanie dotazníkov potrebných na štúdiu HBSC.

Zistenia štúdie boli prezentované verejnosti 13.6. o 10:00 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva. Medzi účastníkmi boli aj zástupcovia DO FÉNIX.

Ak vás informácia zaujala a chceli by ste sa dozvedieť viac, prečítajte si tlačovú správu nižšie.

Zdroj: https://hbscslovakia.com/