Určite aj Vám milí „Fenixáci“ aj „nefénixáci“ sa už neraz stalo, že sa počas neformálnych priateľských stretnutí zvrtla reč na pracovné záležitosti. Myšlienka spolupráce medzi DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie a v súčasnosti už začínajúcou DO FÉNIX Držkovce, sa zrodila práve pri jednom z týchto posedení.

S predsedníčkou vznikajúcej základnej organizácie sme neraz viedli rozhovory o našej práci a aktivitách v rámci DO FÉNIX. K založeniu novej základnej organizácie nás však podnietilo až vyhlásenie projektu 1+1.
Držkovce sa nachádzajú v okrese Revúca. Je to malá obec, v ktorej pôsobí materská aj základná škola. K DO FÉNIX sa pripojili malí škôlkari s pani riaditeľkou a pani učiteľkou, ale aj ďalšie deti mladšieho školského veku.

Vďaka Detskej organizácii FÉNIX sa nám napriek vzdialenosti, ktorá oddeľuje naše pôsobiská, podarilo spojiť. V súčasnosti máme za sebou plnohodnotne strávené kultúrno – zábavné popoludnie, v areáli Základnej školy v Krásnohorskom Podhradí. Naši malí priatelia z Držkoviec sa vydali za dobrodružstvom už v skorých ranných hodinách. Ich prvá zastávka bola na historickom štvorcovom námestí v Rožňave, kde si pozreli historické
budovy, sochu Františky Andássyovej a navštívili Centrum detí a rodiny „Dominika“. Stretli sa tu so svojimi rovesníkmi, ktorí sú v súčasnosti v opatere rehoľných sestier. Prešli sa obytnými priestormi a aj učebňami, ktoré deti z centra využívajú. Ako to už u detí býva, hra ich veľmi rýchlo spojila, a za malú chvíľku sa z nich stali priatelia.

predsedníčky DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie a DO FÉNIX Držkovce


Druhá zastávka výletníkov bola v Krásnohorskom Podhradí. Tu sa ich po výdatnom obede ujali členovia DO Fénix Krásnohorské Podhradie. Najskôr ich prekvapili kultúrnym programom, v rámci ktorého vystúpili vo viacerých formáciách dievčatá z Tanečného krúžku a naši Mladí bubeníci.
Neskôr ich pozvali, aby sa zapojili do pripravených herných a tanečných aktivít. Napriek tomu, že u škôlkarov nastal čas popoludňajšieho spánku, na ten veru nepomyslel ani jeden malý „fénixák“. Cesta domov bola nemenej zaujímavá, nakoľko deti v Rožňave nasadli na vlak.

Toľko zážitkov za jeden deň! Domov prišli síce nesmierne unavení, ale bohatší o nové skúsenosti a poznatky.

Jarmila Gaálová, predsedníčka DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie