Európsky dialóg je nový názov pre Štruktúrovaný dialóg. DO FÉNIX a jej členovia sa doň zapájajú už niekoľko rokov.

Témou 7. cyklu je Vytváranie príležitostí pre mládež s dôrazom na:

– kvalitné zamestnanie pre všetkých,

– kvalitné vzdelávanie,

– príležitosti pre vidiecku mládež. 

Mladí ľudia vo veku 13-30 rokov sa môžu doň zapojiť vyplnením tohto dotazníka.

Rada mládeže Slovenska opisuje Európsky dialóg nasledovne:

Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia prostredníctvom neho dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti.

Európsky dialóg s mládežou je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory.Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

Európsky dialóg s mládežou

  • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali. Výstupy z týchto diskusií by následne mali byť zohľadnené pri tvorbe politiky – aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • je prostriedkom politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudía slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.