Na začiatku bolo 15 mladých ľudí s odhodlaním  stať sa mladými vedúcimi. Pred nimi  boli obavy, očakávania. Veľký kopec, na ktorý sa báli vyliezť, no nabrali odvahu, obuli líderské topánky, vyhrnuli rukávy a hurá do Piatrovej na akreditované vzdelávania MŠVVaŠ.  

O týždeň neskôr….

sú to mladí ľudia, ktorí  majú väčšiu istotu, získali nové informácie, vedomosti, zručnosti zo základov psychológie, pedagogiky, BOZP,  vyskúšali si prvú pomoc, zažili neformálne vzdelávanie. Cez vzdelávacie aktivity si vyskúšli ako sa hrať a učiť zároveň. Vyskúšali si nové hry,  plánovali podujatia, tábory, zahrali si QR hru, mestskú hru. Na vlastnej koži zažili, ako to vyzerá, keď sa formuje skupina, a čo znamená spolupráca. Tímový duch im nechýbal od začiatku, no na záver to bola riadna partia.  Na konci akreditovaného vzdelávania  ich čakal quiz, no ani toho sa nezľakli. Jednoducho to dali…. :)

.

V piatok  26.7. 2019 sme odovzdali osvedčenia s celoštátnou platnosťou  pre nových mladých vedúcich.

Gratulujeme a už teraz sa na nich tešíme v praxi.