Hry. Spoločenské, etapové, tímové, pre jednotlivcov, únikové, digitálne, logické, vzdelávacie. Hry boli témou pre tohtoročnú mládežnícku výmenu, ktorú organizovala DO FÉNI. Mládežníci z Poľska, Česka, Maďarska, Macedónska a zo Slovenska sa stretli na týždeň v Trenčianskych
Tepliciach a vzdelávali sa, spoznávali kultúry iných štátov, venovali
sa hlavnej téme – hrám a neformálnemu učeniu, rozprávali po anglicky. Počas výmeny som si užila dlhé prechádzky kúpeľným parkom a spekané oblátky so zahraničnými priateľmi, pesničky pri ohni na gitare, tradičné tance a veselé hry. No z vlastnej skúsenosti viem, že to najlepšie na každej
výmene je to, čo majú ľudia v srdci. A práve preto sa najviac teším na
ľudí. A na dlhé rozhovory s novými priateľmi. A či to boli skauti z Macedónska, pionieri z Česka, dobrovoľníci z Poľska alebo študenti
z Maďarska, všetci sme mali jedno spoločné – boli sme hraví, a tak
sme sa zabávali hrami. Lúčenie pre nás nebolo ľahké, ale ako sme sa
dohodli „we will stay in touch – ostanemekontakte“.

Mária Maňáková, ml. (DO Fénix Handlová)