Prišiel nám e-mail z Občianskeho združenia V.I.A.C.:

Uvedomujeme si, že téme mentálneho zdravia mladých doposiaľ nebola venovaná dostatočná pozornosť, alebo sa riešila len okrajovo v rámci iných tém. Na základe našich skúseností intenzívne vnímame potrebu priniesť túto tému do práce s mládežou. Preto sme sa rozhodli vytvoriť efektívny nástroj, ktorý by pracovníkom s mládežou ukázal spôsoby, ako pomôcť mladým v tejto oblasti.

V rámci aktuálneho projektu „Mentálne zdravie mladých ako výzva“ chceme vytvoriť zážitkový program, vďaka ktorému budú mladí schopní lepšie pochopiť emócie, ktoré veľmi ovplyvňujú ich životy, aby s nimi vedeli konštruktívne pracovať a využiť ich v prospech seba i druhých. Metodika programu sa stane nástrojom určeným pracovníkom s mládežou, ktorí, podobne ako my, vnímajú potrebu otvárať tieto otázky vo svojej práci s mladými.

Ako vnímate otázky mentálneho zdravia u seba a u mladých? Vnímate túto tému ako dôležitú v práci s mládežou? Čo by vám v tomto smere najviac pomohlo?

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý sme pre vás pripravili. Nájdete ho tu. Viac o projekte sa dozviete tu.