V dňoch 25. – 26.10. 2019 sa v Košiciach v Hoteli Štadión konala Veľká výmena skúseností, ktorá bola spojená s oslavou 10. výročia založenia DO FÉNIX Košice. Naši košickí Fénixáci si pre nás pripravili bohatý program, ktorý pripravili spolu s predsedníčkou Janette Šalachovou. Počas veľkolepého večera nám predstavila základná organizácia Košice svoju
činnosť počas 10 rokov. Celým večerom nás sprevádzali mladé Fénixáčky z Košic. Mali sme možnosť vidieť tanečné číslo Janka a Bibky, ktorí sú majstri SR v spoločenských tancoch, zahraničnú reportáž o Viedni, hudobné folklórne číslo Lívie Spišákovej. Taktiež nám odprezentovali uskutočnené podujatia a v závere slávnostného večera sa odovzdali ocenenia.

Ďalší deň sme sa venovali digitálnym workshopom zameraným na propagovanie svojich ZO a aktuálnym otázkam týkajúcich sa našich ZO. Taktiež sme sa venovali práci v programe Tee-Pee, základom účtovníctva a výstupom z HBSC štúdií.