V sobotu 7.12. 2019 sme uskutočnili našu spoločnú akciu v Leviciach. Jej cieľom bolo nadviazať spoluprácu s novovzniknutou základnou organizáciou, rozvíjať kompetencie detí v oblasti vnímania a chápania kultúry národa, poznania svojej krajiny a jej histórie a pestovanie vzťahu
k prírodným hodnotám. Návšteva SŠ mala tiež prispieť k správnej voľbe budúceho povolania, rozvoju technických zručností a IKT kompetencií. Výletu sa zúčastnili deti vo veku 8 – 10 rokov z Galanty a stredoškoláci z Levíc, zaujímavá kombinácia.

Odchod autobusu bol o 8:00 od školy. Prvou zastávkou bolo mesto Levice. Na strednej technickej škole nás privítali naši noví partneri v DO FÉNIX – učitelia aj ich študenti. Naše deti si rozdelili do menších skupín a pobrali sa na jednotlivé stanovištia. V jednej učebni ich čakali hry a hlavolamy, v ďalšej sa učili zapojiť elektrický obvod, na chodbe študenti STCHŠ predvádzali svoje roboty a modely áut na diaľkové ovládanie. Najväčšou bombou pre deti však bola 3D tlačiareň, kde si mohli vyrobiť svoje vianočné ozdoby.
Ďalším cieľom našej cesty bolo Tekovské múzeum v Leviciach, ktoré pozostáva z nádvoria Levického hradu, parku a 2 historických zrekonštruovaných budov. Pani sprievodkyňa nás previedla históriou kraja od praveku po súčasnosť. Deti mohli vidieť kosti mamuta, kostru človeka pochovaného v skrčenej polohe, vzácne nádoby, sošky a šperky z čias pred našim letopočtom, dvestoročnú lekáreň, rôzne zbrane a brnenia z čias tureckých nájazdov. Dozvedeli sme sa, že Levický hrad bol súčasťou obrannej línie opevnení strážiacich cestu k stredoslovenským baníckym mestám. Súčasťou Tekovského múzea je aj obec Brhlovce, tu bola posledná zastávka našej poznávacej cesty. Sprievodkyňa nás veku primeranou formou oboznámila so skalnými obydliami, ktoré boli vytesané do tufu – sopečnej horniny. Dozvedeli sme sa o ujovi Homoľovi, ktorý vlastnými rukami vytesal do skaly dvor, obytný dom, 12 m hlbokú studňu, pivnicu, letnú kuchyňu aj maštaľ. V jednotlivých miestnostiach sme videli dobové zariadenie, nábytok, nádoby, rôzne náradia, hračky pre deti, ktoré si ľudia dokázali sami vyrobiť. Miestne podložie z ľahko opracovateľných tufov a tufitov umožnilo obyvateľom využívať tieto priestory, vďaka príjemnej klíme k obytným účelom, ale aj ako úkryty pri tureckých útokoch. Obec je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a dá sa povedať, že európskym unikátom. Dostala sa aj do učebníc geológie na ZŠ. So ZO Levice sme dohodli ďalšie formy spolupráce do budúcnosti.

Jolana Rakická, Terézia Puterová, Iveta Šárköziová; DO FÉNIX Galanta