Skvelé správy z nášho ústredia. Národná agentúra programu Erasmus+ nám oznámila, že naša žiadosť bola úspešná a projekt bol podporený. Názov projektu je Radšej potrební ako spotrební.

Súčasťou medzinárodného projektu je školenie určené pre dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou z troch krajín: Slovensko, Česko a Srbsko.

Zámerom je podporiť lídrov, rozšíriť ich povedomie a kompetencie v témach trvalo udržateľného rozvoja, ekológie, environmentálnej výchovy v bežnom živote mladých ľudí cez hry a neformálne vzdelávanie, ktoré budú schopní ďalej implementovať pri zapájaní mladých ľudí do aktivít a projektov v oblasti udržateľnosti, životného prostredia, a tým prispieť väčšej participácii mládeže.

Ciele projektu sú:

  • Zvýšiť zaangažovanosť a motiváciu lídrov, viesť a vzdelávať mladých ľudí v oblasti ekológie a udržateľného rozvoja a podnecovať ich záujem o environmentálne problémy
  • Rozšíriť informácie, vyskúšať si neformálne vzdelávanie; rozšíriť znalosti v neformálnom vzdelávaní a osvojiť si vybrané metódy neformálneho vzdelávania, skupinovú dynamiku, motiváciu skupiny, hry, tvorivú činnosť, zážitky ako nástroj neformálneho vzdelávania v medzinárodnom prostredí a cez hru pritiahnuť mladých ľudí k témam ekológia, trvalo udržateľný rozvoj, tolerancia, zodpovednosť voči svojmu okoliu
  • Zvýšiť kompetencie a informovanosť lídrov v oblasti ekológie, zerowaste, greenwashingu…
  • Spoločne vytvoriť metodickú publikáciu pre lídrov zameranú na ekológiu a trvalo udržateľný rozvoj
  • Spoznať a vyskúšať si hry, aktivity zamerané na ekológiu, kreatívnu činnosť – tvorbu z odpadového materiálu, upcykláciu, hry, aktivity zamerané na znižovanie odpadu, ekologické zmýšľanie