Pred 6 rokmi sme cez Ministerstvo hospodárstva SR dostali 7 sadeníc listnatých stromčekov. Naši členovia ich s láskou zasadili a dnes 3 lipky a 4 javory sa majú k svetu a utešene rastú.