22. – 24. 5. 2020 sa bude konať v Snine Valné zhromaždenie DO FÉNIX.

Tomu predchádza zasadnutie Rád základných organizácií, na ktorých by ste mali zhodnotiť svoju činnosť, zamyslieť sa nad tým, čo by ste v ďalšom období chceli dosiahnuť a zvolíte si vedenie svojej ZO (predsedu/predsedníčku, hospodára/hospodárku a revízora/revízorku) a tiež delegáta, resp. delegátov na valné zhromaždenie.

Vaša organizácia môže  navrhnúť svojich dospelých členov do orgánov DO FÉNIX. Valné zhromaždenie bude voliť predsedu/predsedníčku DO FÉNIX, 21-člennú Slovenskú radu FÉNIXU a 3 člennú Kontrolnú komisiu FÉNIXU.  Budeme radi, ak navrhnete svojich najaktívnejších členov do týchto orgánov.