13.-14.3.2020 sa bude konať v Snine školenie predsedov a predsedníčok základných organizácií DO FÉNIX Košického a Prešovského kraja.

Ak by mal záujem niekto z iného kraja, obratom kontaktujte ústredie DO FÉNIX. Ďalšie školenia, v iných častiach Slovenska, budú prebiehať počas roka.