V roku 2019 sme sa stali partnermi v medzinárodnom strategickom partnerstve Youthtainability.

Youthtainability je KA2 strategické partnerstvo medzi organizáciami Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, DYPALL Network, a European network based in Portugal a Detská organizácia FÉNIX, o. z. V rámci projektu sme zorganizovali tri partnerské stretnutia a študijnú návštevu pre odborníkov z partnerských krajín. Na základe týchto skúseností sme vytvorili „intelektuálny výstup“ ako hlavný výsledok projektu, ktorý pozostáva z troch rôznych častí.

Jedným z výstupov je aj webová stránka, ktorá je aktuálne v stále rozpracovanej verzii. Radi by sme ju však dali už teraz k nahliadnutiu :).

Web Youthainability