Vzhľadom na aktuálnu situáciu a dočasné zastavenie pravidelnej činnosti a podujatí DO FÉNIX predlžujeme termín zasadnutí Rád základných organizácií do 30.4.2020.

Stretnutie sa môže konať aj online. V prípade otázok kontaktujte pracovníkov ústredia e-mailom.

Zvážte, ktoré z aktivít je možné preniesť do online priestoru. Činnosť sa nemusí zastaviť úplne, treba len byť kreatívny. Môžete svojim členom odporučiť aktivity na doma, odkazy na zaujímavé weby a organizácie a pod.

Ak máte dospelých dobrovoľníkov, zmobilizujte ich a ponúknite obciam a mestám pomoc pri dobrovoľníckych aktivitách. Napríklad rozvoz nákupu seniorom.

Dajte nám vedieť o svojich aktivitách, ktoré sa vám podarilo realizovať online.