Máte chuť participovať vo svojom okolí a niečo zameniť?
Máte dobré nápady a zaujíma vás čo je participatívny rozpočet? Tak sa zapojte sa do PARTI projektu.
Projekt je určený pre max. 7 ZO, ktoré sa prihlásia zaslaním prihlášky e-mailom na adresu spravnecentrum@do-fenix.sk

Prihlasuje sa koordinátor nad 18 rokov + 2 členovia vo veku 13 – 17 rokov. Do e-mailu je potrebné uviesť motiváciu zapojenia sa do projektu. Prihlasovať sa môžete do 31.3.2020.

Tento rok sa uskutoční II. ročník. Úvodné projektové stretnutie sa bude konať 24-26.4.2020 v Piatrovej. Viac informácií o Parti, harmonogram a prihlášku nájdene priložené nižšie.

Prínos projektu:

  • Zvýšenie transparentnosti v ZO
  • Rozvoj spektra kompetencií členov (napr. organizačné, komunikačné, prezentačné, občianske)
  • Preberanie zodpovednosti mladšími členmi
  • Zvýšenie spokojnosti členov
  • Získavanie informácií k ďalšej činnosti a lepším rozhodnutiam
  • Podpora učenia základných demokratických princípov

Takto dopadol pilotný projekt PARTI v roku 2019 https://www.do-fenix.sk/2019/10/v-parti-

projekte-mladi-menili-svoje-okolie/.