Naši Fénixáci Laura Augustovičová, Ivana Hincová, Patrik Blaho a Hanka Machová z DO Fénix Kráľova pri Senci pomáhajú Miestnemu Červenému krížu s roznášaním rúšok obyvateľom Kráľovej pri Senci. Hanka oslovila vedúcu organizácie, či nepotrebujú pomôcť v tejto situácií. Prihlásili sa na výzvu Slovenského Červeného kríža, ktorí  robia nákupy a následne ich roznášajú dôchodcom.

V roku 2018  na slávnostnom udeľovaní Fénixácky dobrovoľník roka bol Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Kráľova pri Senci ocenený ako Pierko pomoci a teraz naši Fénixáci pomohli Červenému krížu.