ZO Červený Kameň sa zapojili do pomoci našej prírode. Fénixaci sa rozhodli, že pôjdu vo svojom okolí pozbierať odpadky, ktoré tam nezodpovední ľudia vyhodili. Čistili okolie ihriska, okolie lavičiek, v okolí športového domu ale aj okolie rieky. Našli veľa odpadu ako napríklad: vedro, čižmu, sklenené fľaše, sklo, sáčky, montážnu penu lepiacu pásku
a množstvo iného čo do prírody nepatrí. Nazbierali tri vrecia plné tohoto odpadu čo je samozrejme veľmi smutné. Tešia sa, že aspoň takýmto spôsobom mohli pomôcť.