Chráňme si našu Zem!


ZO Červený Kameň sa zapojili do pomoci našej prírode. Fénixaci sa rozhodli, že pôjdu vo svojom okolí pozbierať odpadky, ktoré tam nezodpovední ľudia vyhodili. Čistili okolie ihriska, okolie lavičiek, v okolí športového domu ale aj okolie rieky. Našli veľa odpadu ako napríklad: vedro, čižmu, sklenené fľaše, sklo, sáčky, montážnu penu lepiacu pásku
a množstvo iného čo do prírody nepatrí. Nazbierali tri vrecia plné tohoto odpadu čo je samozrejme veľmi smutné. Tešia sa, že aspoň takýmto spôsobom mohli pomôcť.