Od začiatku tohto projektu, sme si ho obe s babkou veľmi obľúbili. Hneď ako som sa dostala k tomuto projektu, vedela som, že je to dobrý nápad ako tráviť čas s mojou starkou. Myšlienka tohto projektu bola aktuálna, nakoľko práve v tom čase nastal zlom kedy sme sa nemohli stretávať s našimi starými milujúcimi rodičmi. Pri zamyslení sa koľko času nám starí rodičia venujú sme museli urobiť aj my niečo pre nich v tejto náročnej situácii. Práve počas spoločných video hovorov cez aplikáciu Viber mi starká priblížila svoju mladosť a podelila sa so mnou aj o najvrúcnejšie zážitky zo svojho detstva, z mladosti a spoločného života so starkým.