Druhá úloha Som doma som aktívny/a vás zoberie do prírody. Prvá úloha vám rozhýbala kosti, takže tento týždeň vám malá prechádzka do prírody nebude robiť žiadne problémy. Ale oči na stopkách, pretože budete musieť nájsť päť zázračných vecí. Viac už vo videu.
Splnenú úlohu nám zašlite do 17.5.2020 na sutaze@do-fenix.sk s predmetom ,,Som doma a som aktívny/a: úloha 2.“