Letná škola školička už zajtra otvára svoje brány.

Päť popoludní sa budú fénixáci snažiť o záchranu Zeme kráľa Dalibora. Každý deň ich budú čakať zábavné súťaže, ale zároveň spoznajú akými dobrými vlastnosťami sa dajú poraziť tie zlé. Bojovať budú proti nepozornosti, ľahostajnosti, neporiadnosti, závisti aj nezodpovednosti.

Držme im palce, aby zachránili svoje kráľovstvo!