Prázdniny v Jelke odštartovala  Detskou organizáciou Fénix v spolupráci so Základnou školou Letnou školou školičkou, organizovanou v dňoch 1.7. 2020 až 7.7. 2020. Záujem o Letnú školu bol veľký, no zúčastniť sa jej môže len 15 detí. Deti sa doteraz zúčastnili rôznych súťaží, blokového vyučovania, kreatívnych aktivít a etapovej hry Zem kráľa Dalibora. Etapová hra sa u detí stretla s veľkým nadšením . Každý chce bojovať a súťažiť. Za jednotlivé disciplíny získavajú žetóny, čo ich motivuje k väčšej súťaživosti. Pre deti je ešte pripravených množstvo športových aktivít, ktorých časť je realizovaná v Ekoparku Relax Čierna voda – opekačka, športové hry a návšteva kontaktného mini ZOO. Do priestorov školy sa vracajú k  blokovému vyučovaniu a k opakovaniu učiva. Prázdninový týždeň trávime vo výbornej atmosfére . Ďakujeme deťom, že nás motivujú pochvalou, úsmevom a smiechom.
Tím Letnej školy školičky v Jelke.