Ďalší deň v Letnej škole školičke bol v Galante ako inak tiež fantastický. Doobeda sme sa učili hravou formou. Poobede sme sa plnili rôzne úlohy etapovej hry Zem kráľa Dalibora, ktorej cieľom je naučiť sa samostatnosti, vybudovať vzťah k prostrediu a sebe samému a uvedomiť si ľudské hodnoty. Témou dňa bolo kamarátstvo verzus ľahostajnosť. Zaujali nás hry V mene priateľstva, Pantomíma, Hra na dvojice, Skladanie srdca a ľudské telo.

V stredu sme dopoludnie strávili učením sa v prírode v peknom a pokojnom prostredí Ranča Na Striebornom Jazere. Po dobrom obede a prechádzke, počas ktorej sme sledovali prírodu okolia Galanty, sme sa vrátili do školy. Tu sme pokračovali v etapovej hre Zem kráľa Dalibora – Boj proti závisti. Hrali sme rôzne hry: Maľovanie tetky Závisti, Dvojice slov, Tangram, Scrabble, Puzzle a Pexeso. Tieto aktivity boli veľmi zaujímavé a zábavné. Veľa sme sa s našimi Fénixákmi naučili.