Všetko sa raz začína a akokoľvek nám to nie je po vôli, všetko sa raz musí aj skončiť. Piatym dňom sme ukončili dobrodružnú cestu Fénixákov za novými zážitkami a poznatkami.

Celé dopoludnie sme pracovali na tvorbe posteru, na ktorom sme vyznačili naše zastávky počas jednotlivých dní. Popísali sme významné znaky a črty rôznych pozorovaných prírodnín, miest a historických pamiatok. Tak sa na našich posteroch objavili informácie o hrade Krásna Hôrka, o kaštieli v Betliari, o Zádielskej tiesňave, o Ochtinskej aragonitovej jaskyni a o sysľovi pasienkovom. Boli to najzaujímavejšie body programu celého týždňa. Všetky pocity, vedomosti a zručnosti sa tu samozrejme zaznačiť nedali. Zostanú však v našej pamäti a v našich spomienkach. O tom, že spomienky na Letnú školu školičku budú len radostné, sme všetci presvedčení.

Popoludní sme vyhodnotili súťažné úlohy v etapovej hre Zem kráľa Dalibora. Všetkých zanietených účastníkov sme ocenili certifikátom a malým darčekom.

Na záver sme si pripili zázračným elixírom, ktorý sme namiešali zo získaných kladných vlastností, ktoré sa opäť udomácnili v ríši kráľa Dalibora.

A dnes preberá štafetu v projekte Letná škola školička, ZO Galanta. Tešíme sa, že ďalší Fénixáci sa budú môcť vzdelávať a pomáhať pri záchrane kráľovstva- Zem kráľa Dalibora.