Štvrtý deň Letnej školy školičky v Galante bol veľmi pestrý a zaujímavý. Prvé hodiny sme strávili v škole. Učili sme sa o živote v meste a regióne. Témou dňa bol Neporiadok verzus poriadok. Hrali sme hry Scrabble a Tangramy, pri inej hre sme sa učili recyklovať odpad a hľadali sme veci podľa abecedy. Potom sme sa vybrali do neďalekého Matúškova. Cieľom našej cesty bol Dom ľudovej architektúry, ktorý bol postavený v roku 1847. Pani sprievodkyňa nám zaujímavo rozprávala o tom, ako tam žili a bývali ľudia takmer pred 200 rokmi. Expozícia predstavuje spôsob ľudového bývania v 19. a 20. storočia na Slovensku, ale aj Slovákov, ktorí boli presídlení z Dolnej zeme. Po dobrom obede v miestnej reštaurácii sme sa pešo vrátili do školy a na záver dňa sme si ešte zahrali hru Písmenkovaná.