Tento rok do našich radov pribudlo 12 mladých ľudí. Vybavili sa kompetenciami a v batohoch im nechýba ani odvaha.  Veríme, že sa spolu vidíme na našich podujatiach.

Na chate Zoška sa 6.-10. júla konalo akreditované vzdelávanie Mladý vedúci. Dvanásť mladých ľudí prišlo so svojimi očakávaniami, aby získali nové informácie, zručnosti, vyskúšali si nové aktivity, naučili sa ako pracovať s deťmi.  Cez vzdelávacie aktivity si vyskúšali, ako sa hrať a učiť zároveň. Na vlastnej koži zažili  hry, neformálne vzdelávanie,  plánovali podujatia, tábory, pripravili a absolvovali turistiku.

O svoje praktické skúsenosti, rady  s organizovaním,  riadením a vedením tábora sa s mladými vedúcimi podelil aj Patrik Herman. S účastníkmi diskutoval, čo znamená  byť dobrý líder, ako komunikovať s deťmi a na čo  zameriavať pri tábore svoju pozornosť.  

Mladí vedúci si vyskúšali hry, naučili sa ako reagovať v krízových situáciách, na čo dávať pozor a ako podať prvú pomoc.

Prostredníctvom psychológie a pedagogiky spoznali aj samých seba.

 Svoje vedomosti a zručnosti predviedli  pri plánovaní podujatia a v záverečnom kvíze.

V piatok  10.7. 2019 sme odovzdali osvedčenia s celoštátnou platnosťou  pre nových mladých vedúcich.

Gratulujeme

Lucia, Adel, Kika K., Sarah,  Dávid, Adrián, Petra, Natália, Ema, Emma, Monika, Kika S.