V priebehu tretieho dňa Letnej školy školičky sme sa presunuli na Dolný Gemer. Cieľom bolo zdokonaliť sa v čítaní s porozumením a zároveň spoznávať flóru, faunu a geológiu Národného parku Slovenský kras.

Zvolili sme si netradičný spôsob učenia sa zo zážitkov. Počas turistickej prechádzky Národnou prírodnou rezerváciou – Zádielska tiesňava, bolo úlohou žiakov pozorne čítať informačné tabule na náučnom chodníku, a nájsť odpovede na otázky v pracovných listoch.

Bonusovou úlohou bolo, zorientovať sa v priestore, a podľa pokynov nájsť a odfotiť unikátny prírodný útvar, ihlanovitú skalu, Cukrovú homoľu.

Počas dňa žiaci zistili ako vznikla Zádielska tiesňava, ako sa volá hornina, ktorá ju tvorí a ktorý potok ňou preteká.  Objavili tiež fakt, že aj neživá príroda sa časom mení.

O rastlinách a živočíchoch žijúcich v tejto národnej prírodnej rezervácii získali z informačných tabúľ mnoho zaujímavých informácií. Veľkým zážitkom pre všetkých bol prílet vzácneho návštevníka, fúzača alpského, ktorý bol zvedavý, čo tu tie decká stvárajú. Na vápencových skalách sme objavili ohrozený druh papraďorastu, jazyk jelení.

Popoludní sme sa opäť ocitli v Zemi kráľa Dalibora. Tentokrát sme bojovali proti neporiadku. Zbierali sme odpadky a snažili sa vytvárať poriadok. Na pamiatku sme sa odfotili aj pri kamennom úsype.

Cestou domov sme sa ešte zastavili v krásnej dedinke Hrhov, kde priamo v obci padá z niekoľkometrovej výšky Hrhovský vodopád. Potešil nás aj pohľad na okolitú ementálovú horninu – travertín.

Opäť sme došli domov o niečo múdrejší, o niečo zdravší a o niečo rozhľadenejší.