Dnes sa v Krásnohorskom Podhradí stretli najaktívnejší členovia DO Fénix, aby odovzdali malé poďakovanie obci za finančnú dotáciu, ktorú schválili pre našu organizáciu.
Ďakovný plagát prevzal pán starosta Peter Bollo, ktorého naša aktivita milo potešila. Následne sa celá skupinka účastníkov premiestnila do Krásnohorskej Dlhej Lúky, kde si jednotliví členovia prevzali ocenenie za aktivitu, v podobe vstupenky do Krásnohorskej jaskyne.
Krásnohorská jaskyňa je sprístupnená v inej forme, ako klasické jaskyne, a jej prehliadka sa podobá na akciu jaskyniarov. Pred vstupom sme boli vyzbrojení čelovými svetlami a prilbami. Po dlhej a namáhavej ceste sme sa postupne dostali do obrovského jaskynného dómu, kde sme mohli obdivovať najväčší stalagnát v Európe, vysoký 34m, nazvaný ako Kvapeľ rožňavských jaskyniarov.
Zážitky z návštevy tejto jaskyne sa určite zaradia medzi jedinečné a nezabudnuteľné.