Aj tento rok sa konala Detská konferencia pod názvom „Sú medzi nami“ na Sninských rybníkoch. Témou detskej konferencie bola „Voda, to najcennejšie. 🙂
Voda je to najcennejšie a najdôležitejšie, je podmienkou života“.
Konferenciu viedli mladí ľudia, ktorí uviedli deti do problematiky, vysvetlili si kolobeh vody, problémy a znečisťovanie. Povedali si, aby sa s vodou neplytvalo a hlavne, ako šetriť vodou. Voda je cennejšia ako zlato. Bez vody by nebolo nič.
Viedla sa diskusia o separovaní, upcyklácii a swapovaní. Ďalšou témou bola príroda. Po diskusii s deťmi vznikli skupiny, ktoré pracovali na jednej z tém. Každá z nich mala svojho vedúceho, ktorý pomohol viesť diskusiu a usmerňoval ju. Všetky témy sa týkali ekológii. Každá skupina odprezentovala svoju tému.

Zaujímavou súčasťou konferencie bola módna prehliadka v upcyklovaných veciach. Deti sa dozvedeli mnoho nového a zdá sa, že niektoré sa nad niečím podobným ani nezamýšľali. Pevne veríme, že detská konferencia bude pokračovať aj počas ďalších rokov. Je obrovským prínosom pre deti a plná nových poznatkov a informácií. 😉