V dňoch od 01.08. do 08.08.2020 sa uskutočnil letný zážitkový kurz: Ekotrhy (nielen) nápadov v Hoteli Vihorlat, Sninské rybníky. Letného zážitkovo-vzdelávacieho kurzu sa zúčastnilo 48 detí zo Spišskej Novej Vsi, Kráľovej pri Senci, Hrabušíc, Klenovej, Humenného a Sniny.

Letný zážitkový kurz sa niesol v znamení spoznávania prírody, tvorivosti a ekológie. 

Prvou témou bola Zem – planéta. Deti pracovali v oddieloch. Oboznámili sa s novými pojmami ako swap, upcyklácia, separácia zerowaste životného štýlu. Vybrali si jednu tému a spracovali ju podľa metodiky. Vyrábali si peračníky z plastových fliaš, papierové tašky, tašky zo starého trička, tkali koberce zo starých vecí na krosnách, prešívali si staré oblečenie – upcyklovali a vyrábali ručne papier.  

Témou druhého dňa bola Zem – zdravý človek, zdravá planéta a jej podtémy: Život a životné prostredie, záchrana planéty, zdravý životný štýl a prvá pomoc. Po prezentácii a diskusii sme sa stretli pred budovou. Fénixáci boli rozdelení do skupín. Boli pripravené stanovištia o prvej pomoci, kde boli pripravené simulované ukážky a úlohou detí bolo správne reagovať. Za správne reakcie získali body. Navštívili sme tiež Bio kúpalisko – Sninské rybníky. Po príchode sme si prezreli kúpalisko a povedali pár zaujímavosti, ako funguje bio kúpalisko, ako prebieha čistenie (koreňové čistenie) a podobne. Potom sme využili prírodnú vodu a okúpali sa.

Nechýbala ani celodenná turistika na Sninský kameň. Prvá cesta smerovala na Zemplínske Hámre, kde sme si pozreli banské štôlne, vláčik a kameňolom. Odtiaľ sme smerovali k nášmu cieľu. Počas celej túry si deti všímali topografické značky, vzácne rastliny a chrobáky. Prešli sme si Malý a Veľký Sninský kameň. Užili sme si nádherný výhľad, ktorý sa nám po výstupe naskytol.

Ďalšou témou bol oheň: požiare, ako veľký ekologický problém, spoznávanie typov ohnísk, civilná ochrana, hasiace prístroje, zvukové signály, hasenie požiaru. Najprv sme sa oboznámili s novými informáciami. Následne sa deti presúvali po jednotlivých stanovištiach a súťažili. Jedno stanovište bolo zamerané na prechod zamorenej oblasti v plynových maskách za určitý čas. Na druhom stanovišti museli uhasiť oheň pomocou vodných pištolí a plechoviek. Tretie stanovište bolo zamerané na oboznámenie sa s jednotlivými typmi ohnísk a ich využitie. V tento deň sme mali aj tvorivú časť, kde si Fénixáci maľovaním na sklenené poháre vyrábali nádherné svietniky.

Súčasťou bola aj Detská konferencia na tému: Voda, to najcennejšie. Voda je to najcennejšie a najdôležitejšie, je podmienkou života. Počas detskej konferencie prebiehala diskusia, deti si pod vedením svojich vedúcich pripravili a odprezentovali to najdôležitejšie, čo si odniesli z letného zážitkovo – vzdelávacieho kurzu. Prezentovali sa jednotlivé témy, ktorým sme sa venovali v priebehu celého týždňa. Nechýbala ani módna prehliadka v upcyklovaných veciach. Tiež sme usporiadali ekotrhy, kde si Fénixáci „predávali“ výrobky, nápady, zlepšováky a dôležité ekorady vo svojich stánkoch.